LICITACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE LES LLUMINÀRIES DEL CAMP DE FUTBOL DE SELVA

08-Octubre-2021

L'Ajuntament de Selva ha tret a licitació un contracte d'obres de reforma i instal·lació de les lluminàries del camp de futbol Ses Comes de Selva. 

Per tal de modernitzar els focus del camp de futbol de Selva, per tal de que siguin més sostenibles i eficients energèticament. L'actuació és duu a terme gràcies al Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima, pel qual el Consell de Mallorca ha tret un seguit de subvencions, per tal de que els municipis puguin assolir els objectius marcats en el PAESC, entre dites subvencions s'ha atorgat a l’Ajuntament de Selva una subvenció de 55.200,00.-€ i per part de l'Ajuntament es preveu en el Pressupost General de 2021 una quantia de 15.455,98.-€, per tal de substituir els focus del camp de futbol de Ses Comes de Selva, per tal de complir amb l'objectiu de millorar l'accés a una energia segura, sostenible i assequible.

El termini per presentar ofertes serà del dia 8 d'octubre de 2021 al 3 de novembre de 2021

Les sol·licituds i la documentació s'ha de presentar a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic (PCSP), al següent enllaç: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WAse9k9Pwu0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D 

El contracte s'haurà d'executar en dos mesos des de la firma i té un pressupost base de licitació de e 64.168,07.-€ IVA inclòs.