LICITACIÓ DE LES OBRES DE Restauració i conservació del camí vell de lluc (65). ruta gr-222

05-Gener-2022

L'Ajuntament de Selva ha tret a licitació les obres d'execució del Projecte de restauració, consolidació i neteja del camí vell de Lluc (65). Ruta GR-222 T.M. Selva  

L’objecte del contracte consisteix amb la restauració, consolidació i neteja del camí i dels marges de diferents trams del camí públic Camí Vell de Lluc, inclòs dins la ruta GR-222 del terme municipal de Selva. Amb aquesta actuació es pretén restaurar uns 160 metres lineals de camí i marges del tram 8 del camí. 

Les obres es financen gràcies a la subvenció que el Consorci de la Serra de Tramuntana  a concedit a l'Ajuntament de Selva per a la millora d’espais de la Serra de Tramuntana dins el “Pla Mallorca Reacciona”. 

El pressupost de les obres són de 50.000,00.-€ IVA inclós i el termini d'execució d'acord amb el projecte haurà de ser de 2 mesos. 

El termini per presentar ofertes serà del dia 7 de gener  de 2022 al 20 de gener de 2022

Les sol·licituds i la documentació s'ha de presentar a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic (PCSP), al següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2SWSKRX3K6kuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D