Licitació d'un camió per la brigada municipal

15-Setembre-2021
L'ajuntament de Selva ha tret a licitació un contracte de subministrament d'un camió amb ganxo i dues caixes per la brigada municipal.

Per tal de modernitzar els vehicles de la brigada municipal i per tal de que els operaris puguin treballar de forma més segura i degut a que el vehicles actuals ja tenen alguns anys, s'ha decidit per treure la present licitació. 

El termini per presentar ofertes serà del dia 15 de setembre de 2021 al 5 d'octubre de 2021. 

Les sol·licituds i la documentació s'ha de presentar a través de la Plataforma de COntractes del Sector Públic (PCSP), al següent enllaç: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OlodBs64vXSXQV0WE7lYPw%3D%3D

El contracte s'haurà d'executar en dos mesos des de la firma i té un pressupost base de licitació de  46.400.00.- €