Pagament de tributs en termini voluntari de l’Ajuntament de Selva corresponent a l’exercici de 2023, de l'1 d'octubre a l'1 de desembre

18-Octubre-2023

CITA PRÈVIA: Atenció al contribuent per consultes i tràmits el dia 22/11/2023 amb cita prèvia al telèfon 971 51 50 06 o través de la Seu Electrònica des del següent enllaç: selva.sedelectronica.es/citaprevia

Pagament voluntari de pagament