Proposta del batle de renovar a LLORENÇ FLORIT ROIG

18-Novembre-2022

El Ple de l’Ajuntament ha acordat per unanimitat proposar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears la proposta del batle de renovar a LLORENÇ FLORIT ROIG com a Jutge de Pau del Municipi.

proposta del batle de renovar a LLORENÇ FLORIT ROIG