Publicació de les dates i els torns del primer exercici de les proves selectives de policia local

11-Setembre-2019
Es fa públic el calendari i els torns per a les persones aspirants convocades als exercicis de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir places de la categoria de policia.