Reobrim les instal·lacions esportives a l'aire lliure

16-Juny-2020
Camp de futbol Ses Comes, pista de tennis i de padel de Selva, pista de padel de Caimari, poliesportiu de Caimari i de Moscari, església nova de Biniamar i Pou Comú de Caimari.

Per utilitzar-les s'ha de fer una petició per escrit a l'ajuntament segons el document adjunt, en el que s'estipulen les normes sanitàries i d'ús general que s'han de seguir, i que s'haurà de presentar degudament cumplimentat i signat al registre general de l'ajuntament, amb cita prèvia (971515006) o mitjançant la seu electrònica. Una vegada finalitzada l'activitat s'enviarà a l'Ajuntament l'Annex II, segons instruccions especificadas al full de reserva.

Així mateix, si la federació corresponent ha publicat normativa específica de prevenció de la covid-19, també s'ha d'adjuntar a la petició.

Una vegada rebuda la petició s'analitzarà i s'autoritzarà sempre que no es vegin compromeses les mesures sanitàries d'obligat compliment. 

Pel que fa als espais coberts, treballam per poder-los obrir en breu.