Selva t'ajuda

09-Agost-2021
Els beneficiaris d'aquestes ajudes seran els negocis radicats al municipi.
Selva t'ajuda

El 26 de juliol de 2021 en sessió extraordinària, el Ple va aprovar unes ajudes extraordinàries per pal·liar les conseqüències que ha provocat en els negocis la crisi de la covid-19. Aquestes ajudes disposen d'un fons de 80.738,79 € aportats a parts iguals pel govern, el Consell de Mallorca, i l'Ajuntament, com es disposa als pressuposts de la corporació.

El 31 de juliol de 2021 el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) va publicar el text de la convocatòria iniciant així el termini per presentar les sol·licituds.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes seran els negocis radicats al municipi, i que arran de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària de la covid-19, i que complesquin les condicions reflectides a les bases que es publicaran al butlletí oficial de les illes Balears en els pròxims dies.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajuts rebuts dins aquest any per la mateixa finalitat, i la concessió de les subvencions es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Enllaç al TRÀMIT

Tràmit