Calendari procés escolarització 2024-2025

Enllaç PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ pel 1r cicle d'Educació Infantil curs 2024-2025 pels EI i CEI de la Xarxa complementària:

https://www.caib.es/sites/escolaritzacio03/ca/inici/?campa=yes

Enllaç de la RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL de Planificació i Gestió Educatives per la qual s’estableixen determinats aspectes, per al curs 2024-2025, respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària i/o concertats als nivells de primer cicle d’educació infantil a les Illes Balears:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11904/685074/resolucio-de-la-directora-general-de-planificacio-