Notícies

18-Octubre-2021
L'Ajuntament de Selva aprova inicialment del Pla d'Ordenació de Forests de Sa Comuna de Caimari

El Ple reunit en sessió ordinària el dimecres 13 d'octubre de 2021 va aprovar per unanimitat el Pla d'Ordenació de Fo

18-Octubre-2021
La comissió especial de comptes aprova el dictamen favorable per elevar al Ple el Compte General de l'Ajuntament de l'exercici 2020

La Comissió Especial de Comptes reunida en sessió ordinària el passat 13 d'octubre de 2021 va aprovar el dictamen fav

11-Octubre-2021
SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN LA FIRA DE S’OLIVA DE CAIMARI 2021

Per poder participar a la Fira de s'Oliva de Caimari 2021 es podrà tramitar de manera presencial o telemàtica (a trav

08-Octubre-2021
LICITACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE LES LLUMINÀRIES DEL CAMP DE FUTBOL DE SELVA

L'Ajuntament de Selva ha tret a licitació un contracte d'obres de reforma i instal·lació de les lluminàries del camp