Creu de Valella


Source URL: https://www.ajselva.net/arxius-i-documents/creu-de-valella