Història - BINIAMAR

Del temps que els àrabs dominaren Mallorca ens han quedat pocs documents escrits, però són suficiens per saber que a Biniamar hi havia algunes cases. Segons el diccionari d’Alcover-Moll, el nom de Biniamar és d’origen aràbic, probablement de bani ahmar, “fills del vermell” o bé de bani Ammar nom propi de persona segons Asin Top.

El que sabem és que els anys que seguiren a la conquesta de Mallorca es feren diversos establiments de cases sarraïnesques o que “foren dels moros”, situades a l’alqueria de Beniamar. El 31 de març de 1229 el rei en Jaume feia donació al paborde de Tarragona de l’alqueria de Beniamar, entre d’altres, encara que aquesta donació no fou prou clara i no apareix així esmentat en el Llibre del Repartiment. També tenim constància de que en el segle XIII hi havia un batle  que actuava en nom del paborde, defensant els seus drets i administrant justícia. Els batles de Biniamar tenien els seus propis llibres de Cort on registraven totes les actuacions que feien per plets, denúncies, concessions de tutories, etc.

Font:Història de Biniamar, de l’autor Ramon Rosselló Vaquer.


Source URL: https://www.ajselva.net/historia-biniamar