Col·legi Públic Es Torrentet

DADES GENERALS

Nom: COL·LEGI PÚBLIC ES TORRENTET
Nivells d’ensenyament: Educació infantil i primària
Adreça: Carrer de Selva, 17 - 07369 Biniamar (Selva)
Telèfon i fax: 971 51 47 28
Correu electrònic: cpestorrentet@educacio.caib.es
Matrícula: 15 alumnes
Professorat: 2 professors definitius i 5 itinerants
Serveis: Menjador i activitats extraescolars (informàtica i teatre)

C.P. ES TORRENTET … UNA MICA DE HISTÒRIA

L’escola es va obrir als anys 50 com a escola de nins. Amb l’arribada de l’EGB es va tancar, i es va reobrir als anys 80 com a escola unitària i mixta.

El curs 92-93 l’escola va passar a tenir dues aules. L’any 1999 es va inaugurar l’edifici actual, reformat i amb una aula més. Fins aleshores, l’aula d’infantil ocupava la meitat de l’antiga casa del mestre i l’altra meitat corresponia a la biblioteca municipal.

A començaments del nou segle es va obrir el menjador, que ocupa el lloc de la biblioteca municipal. A l’antiga aula d’infantil ara hi imparteixen classe els mestres itinerants d’anglès, música i religió.

L’edifici està dividit en dues aules simètriques i amplies d’uns 50 m2, una d’educació infantil i l’altra de primària, tot i que segons el nombre d’alumnes a l’aula d’infantil hi pot haver el 1r o el 2n curs de primària (com actualment, que hi ha 4 alumnes d’infantil i 4 de segon). Ja que es va construir i remodelar el 1999, les instal·lacions són recents i ben conservades.

L’alumnat és heterogeni. En proporcions reduïdes és el mateix que tenen la majoria d’escoles públiques. Actualment n’hi ha quinze, però durant els darrers 15 anys la matrícula ha estat al voltant de 25 alumnes.

VENTATGES I INCONVENIENTS D’UNA ESCOLA PETITA

Posat que tens pocs alumnes, els pots atendre de forma més individualitzada, satisfent millor les seves necessitats i respectant els seus ritmes d’aprenentatge, encara que el fet d’haver-hi pocs alumnes dificulta la dinàmica de grup.També, a l’hora de fer les sortides, resulta més costós llogar un autocar.

EXPERIÈNCIES ESCOLARS

Fa dos anys que col·laboram amb Mallorca Recicla. Realitzam tallers de cuina amb tot l’alumnat. Per altra part, tenim un ampli programa d’activitats complementàries: participam a la pujada de la bandera que anuncia les festes patronals, festa de les verges i les llanternes, sortida de caparrots i dimonis la revetla de Sant Antoni, rueta de Carnaval per tot el poble...


Source URL: https://www.ajselva.net/collegi-public-es-torrentet