Àrea d'aportació de Biniamar

06-Juny-2024

Atenció! Aquesta àrea d'aportació de Biniamar es tancarà el proper 10 de juny.
Recordau que la recollida de residus a Biniamar es fa porta a porta, 
Els habitatges que es troben en sòl rústic poden fer ús del Parc Verd de Selva.