ATIB: atenció al contribuent per consultes a l'Ajuntament de Selva dia 10/10/2022 i 17/10/2022 - Cita prèvia

27-Setembre-2022

ATIB: Atenció al contribuent per consultes i tràmits els dies 10/10/2022 i 17/10/10 amb cita prèvia al telèfon 971 51 50 06 o través de la Seu Electrònica des del següent enllaç: selva.sedelectronica.es/citaprevia