ATIB: atenció al contribuent per consultes a l'Ajuntament de Selva dia 23/05/2022, cita prèvia 971 51 50 06

04-Maig-2022

ATIB: Atenció al contribuent per consultes i tràmits el dia 23/05/2022 amb cita prèvia al telèfon 971 51 50 06 o través de la Seu Electrònica des del següent enllaç selva.sedelectronica.es/citaprevia