Autoritzacions de cremes

16-Octubre-2022
Actualment per a poder cremar restes o residus vegetals en qualsevol terreny agrícola o forestal és necessari sol.licitar la preceptiva autorització.
La nova Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular estableix que, amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola. No obstant això, preveu que es podrà permetre la crema d'aquests residus amb caràcter excepcional, amb l'autorització corresponent, per raons de caràcter fitosanitari per evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, a fi de prevenir els incendis forestals quan no es pugui accedir a retirar-los i gestionar-los posteriorment.
Per tot això, s’ha de demanar autorització a la Conselleria d'agricultura per poder cremar residus vegetals per motius fitosanitaris en sòl agrícola. En el cas de cremes de residus vegetals en terreny forestal s’ha de demanar l'autorització de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.
L’autorització per cremes en terreny agrícola s’ha de sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de forma telemàtica amb certificat digital o presentar-ho presencialment al registre d’entrada de l'Ajuntament, o de qualsevol altre organisme públic.

Per a més informació cremes agrícoles i tràmit telemàtic autorització agricultura 👉 https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5294676
 
☎️ Punt d'Informació Ambiental PIA: 900 151 617
 
Autoritzacions de cremes