Es signa el Conveni per construir un CENTRE D'ESTADES DIÜRNES

28-Desembre-2022
L'Ajuntament de Selva i la Conselleria d'Afers Socials i Esports han signat el Conveni per construir un CENTRE D'ESTADES DIÜRNES (Centre de dia) al Municipi de Selva, perquè formi part de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència. El Centre s'ubicarà a la planta superior del Centre de la Gent Gran de Selva, disposarà de 15 places i del servei de transport pels desplaçaments a fi que el servei sigui òptim per als pobles de Selva, Caimari, Moscari, Biniamar, Binibona i els residents a la zona rural.
El Conveni signat entre el batle Joan Rotger i la consellera Fina Santiago fixa la partida econòmica de 832.270,47 euros, dels quals la meitat ,416.135,24 ,les paga l'Ajuntament.
Les obres s'han de començar dins el termini de 12 mesos a comptar des de dia 22 el desembre de 2022, i han d'estar acabades dintre del termini de 18 mesos.
L'Ajuntament està redactant el Projecte d'Obra que preveu la construcció d'un nou ascensor posterior a fi que els usuaris puguin accedir també al jardinet del Poliesportiu de Can Vaqueta, a la vegada que adequar l'espai als nous usos de Centre de Dia. El projecte contempla la possibilitat de compatibilitzar les plantes de l'edifici a les activitats pròpies de l'Associació de Gent Gran, fent possible l'animació diària del Centre. L'Ajuntament agraeix la col·laboració de les associacions de gent gran i de totes les persones que s'han interessat per dur endavant aquesta iniciativa.
 
Es signa el Conveni per construir un CENTRE D'ESTADES DIÜRNES