Licitació del bar restaurant del poliesportiu ses comes de selva

27-Abril-2022

El Ple de Ajuntament de Selva reunit el passat 12 d'abril de 2022 va aprovar la licitació del bar restaurant al Poliesportiu Ses Comes de Selva.
L'objecte del contracte és la concessió d’ús privatiu del bé de domini públic del bar-restaurant del Poliesportiu Ses Comes de Selva, per a desenvolupar dita activitat.
Ja fa uns mesos que l'Ajuntament de Selva ja va adjudicar les obres per un valor de 132.434,21.-€ sense IVA (160.245,39.-€ amb IVA) a l'empresa Finques La Trapa, S.L.
El cànon mínim serà 15.000,00.-€/anuals, que podrà ser incrementat pels licitadors i s'adjudicarà al qui presenti una millor oferta econòmica.
La durada d'utilització del bé de domini públic serà de 15 anys prorrogables a 5 anys més.
El termini per presentar ofertes serà del dia 28 d'abril de 2022  al 26 de maig de 2022.


Les sol·licituds i la documentació s'ha de presentar a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic (PCSP), al següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QfFYwV9J%2B7nnSoTX3z%2F7wA%3D%3D