Licitació dels serveis de gestió del Punt Verd

15-Juliol-2021
L'ajuntament de Selva ha tret a licitació un contracte de serveis que té per objecte la gestió integral del Punt Verd de Selva.

Inclou la gestió integral del Punt, obertura i tancament del recinte, control i atenció als usuaris, assessorament i ajuda als usuaris per separar correctament els residus que es dipositen, avisar a les empreses encarregades de buidar els contenidors una vegada que estan plens, neteja dels recintes dels Punt Verd del Terme Municipal de Selva, fer complir les normes d’ús del Punt Verd i d'altres que l’òrgan competent pugui dictar.

El contracte tindrà una durada de 2 anys i té un pressupost base de licitació de  84.529,64 €.

A  més es  tracta d'un contracte reservat a Centres Especials d'Ús d'iniciativa social i a empreses d'inserció.