Oferta laboral plaça d'operari de neteja

12-Juny-2024

🔖 OFERTA LABORAL
Aquesta oferta és externa a l'Ajuntament.
PLAÇA D'OPERARI/AUXILIAR (Grup IV)
OPERARI DE NETEJA
Oferta laboral per a plaça d'operari de neteja a jornada parcial (20 h setmanals).
- Funcions: les establertes en el
"XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios a Personas con Discapacidad".
- Sou: segons conveni.
- Horari: de 10:30 h a 14:30 h de dilluns a divendres.
- Lloc de treball:
Formarà part de la plantilla del Centre Especial d'Ocupació de la Fundació Patronat J23 d'Inca.
El centre de treball on es durà a terme la seva feina serà la Residència Catalina Rosselló, centre també depenent de la Fundació Patronat J23 d'Inca, però pot modificar-se per motius d'organització del servei.
- Incorporació immediata.
Requisits:
- Autonomia per a desplaçar-se.
- Grau de Discapacitat igual o superior al 33%.
Es valorarà:
-Experiència en el sector.
-Capacitat de treball en equip.
Es realitzarà entrevista individual als/les candidats/tes que compleixin els requisits.
Els/les interessats/des teniu de temps fins dia 17 de juny de 2024 per enviar el curriculum vitae a la següent adreça: ceoeslladoner@patronatjoan23.org