FESTA DES FADRÍ DE MOSCARI

La FESTA DES FADRÍ, pròpia del poble de Moscari, ja que no es tenen indicis que se celebri a cap altre poble de Mallorca, venera a Santa Anna, patrona dels fadrins i fadrines, i a qui està dedicada l’Església Parroquial de Moscari.

Aquesta festa es va recuperar a Moscari l’any 1982, gràcies als records que va tenir d’aquesta mateixa festa Madò Margalida Martorell Mayol ( Quela ), de quan ella era jove, on recordava que el Fadrí Major, de bon matí, acompanyat d’una colla de Xeremiers anava a cercar a les fadrines del poble, inclús les fadrines que vivien a les possessions de Moscari, o foravila, per convidar-les a participar de la festa i de l’ofrena a Santa Anna. Aleshores era rector del poble Mn. Bernat Morell, que va acollir la proposta de recuperar aquesta festa amb molta d’il·lusió.

fadri1

La FESTA DES FADRÍ segueix una mena de protocol que passa per l’elecció del Fadrí Major per part de les mateixes fadrines del poble, que després, el dia de la festa, són recollides pel Fadrí Major davant casa seva, portant rams de flors, el qual va vestit de pagès i porta una canya verda engalanada o endomassada amb cintes i flors, per acompanyar-les en processó pel poble fins a l’Església per assistir a l’Ofici Major i realitzar l’ofrena floral a Santa Anna. Igualment els fadrins també participen de la festa portant una canya verda endomassada.

L’any 1996 es va introduir a la FESTA DES FADRÍ la figura de l’abanderat, paper que correspon al jove que l’any anterior va ser el Fadrí Major i que encapçala, després de la colla de Xeremiers, la processó de la festa duguent una bandera o estendard amb l’escut del poble brodat.

fadri2

Convidada del Fadrí a les fadrines. El Fadrí Major convida a participar a la festa amb una glosa, que diu:

  • Bon dia bella eixerida:
  • A Santa Anna jo et convit,
  • perquè som bon amic,
  • i tu, que ets tan garrida.

La fadrina, amb un ram de flors, accepta la invitació, i se suma a la processó per anar a adorar a La Patrona Santa Anna.

S’introdueix dins els protocols que conformen el desplegament de la festa de La Patrona des de l’any 2003. Glosa del glosador local Bernat Ripoll. El mateix any s’inicia un repartiment de canyes verdes a totes les cases on hi viuen fadrins o fadrines pels propis joves del poble.

fadri3

L’any 2004 s’introdueix a la festa, gràcies a la participació popular, la col·locació de la bandera amb l’escut del poble a les façanes de les cases, principalment si a la casa hi viu una fadrina o un fadrí, que seran convidats pel Fadrí Major a la festa. Igualment, el Fadrí Major es obsequiat amb una bandera amb l’escut del poble per lluir-la a casa seva. També és el primer any que es realitza una catifa de flors al carrer Nou, ambientació que es manté més reforçada any rere any amb la participació dels veïnats.

L’any 2008 es protocolitza a la Casa des Poble l’acte de lliurament de l’estendard amb l’escut del poble a l’abanderat i posteriorment es procedeix a la recollida del Fadrí Major a casa seva. Tot seguit es dirigeixen a la Parròquia per demanar la vènia a LA PATRONA per poder iniciar la convidada a les fadrines i fadrins del poble.

fadri4

L’any 2010 s’introdueix dins el recorregut de convidada alguns punts de beguda, donat la llarga durada que la celebració requereix. Es fa una edició limitada d’Herbes de Santa Anna, licor fresc i dolç, de gran acceptació, que s´ha anat repetint els darrers anys.

Enguany, a més, i a iniciativa dels nostres joves, s’ha impulsat anar vestit el dia de La Patrona amb la vestimenta típica de pagès qüestió que dignifica encara més aquesta festa tan estimada.

Juliol 2016.


Source URL: https://www.ajselva.net/node/3713