ASSOCIACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN DE BINIAMAR

Local Social

Centre Socio-cultural

Pare Francesc Bonafé, 6 – 1er pis
07369 Biniamar

Horari d'activitats i atenció al públic

Diariament, de 17.00 a 19.30 hores. 

Contacte

President de l'Associació: Sr. Mateu Morro
Telèfon de contacte: 971 514852

ACTIVITATS

Dances del món

Dilluns, de 16.00 a 17.00 hores 
Lloc: centre socio-cultural

Taller de memòria

Dimarts, de 10:45 a 11:45 hores
Lloc: centre socio-cultural
Organitzat per Serveis Socials

Classes de brodar

Dimarts, de 17.00 a 18.300 hores. 
Lloc: centre socio-cultural

Gimnàstica

Dimarts i dijous de 15.30 a 16.30 hores.
Lloc: centre socio-cultural


Source URL: https://www.ajselva.net/node/3747