15 Acta Tribunal de resolució d'al·legacions a la fase de concurs.


Source URL: https://www.ajselva.net/arxius-i-documents/2019-convocatoria-placa-arquitectea-funcionari-de-carrera/15-acta-tribunal-de