Avís Legal

AVÍS LEGAL
Informació en compliment de l’establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), s’informa d’una manera precisa, inequívoca i expressament, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador dels serveis de la societat de la informació.


1. Identificació i contacte del propietari del web.
www.  ajselva  .  net   (d’ara endavant web), és propietat de l’AJUNTAMENT DE SELVA amb domicili a la Plaça Major núm. 1, 07313 Selva, amb CIF P0705800A, telèfon (+34 )971515006 i correu electrònic dpd@  ajselva.net  


2. Àmbit d’aplicació.
La navegació pel lloc web de l’’AJUNTAMENT DE SELVA implica assumir la condició d’usuari i l’acceptació absoluta del  manifestat en aquest Avís Legal.


3. Edat.
A la nostra web no tractem dades de menors de catorze anys.


4. Propietat intel·lectual o industrial.
Els continguts de la web, ara textos, imatges, gràfics o codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.
Tals continguts no poden ser, per exemple, reproduïts o transformats sense el permís previ i explícit de L’AJUNTAMENT DE SELVA. Els usuaris poden accedir als continguts i fer còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors en xarxa, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.


5. Normes comunes d’ús de la web.
L’usuari es compromet a fer un ús de la web d’acord a les següents normes:
• No publicarà comunicacions comercials a través de la pàgina web.
• No recopilarà contingut o informació d’altres usuaris.
• No carregarà virus ni codi malintencionat de cap tipus.
• No sol·licitarà informació d’inici de sessió ni accedirà a un compte que pertany a un altre usuari.
• No realitzarà actes il·lícits, enganyosos, malintencionats o discriminatoris en el lloc web, d’acord a aquestes condicions i a l’ordenament jurídic espanyol.
• En general, no realitzarà actes que suposin danys o lesions dels drets de tercers.
L’AJUNTAMENT DE SELVA  podrà eliminar qualsevol contingut o suspendre el servei si, segons el seu propi criteri, incompleix qualsevol de les normes i obligacions descrites en aquest Avís Legal.
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre aquestes normes pot contactar via e-mail.


6. Enllaços i limitació de responsabilitat.
L´establiment d´un híper enllaç no implica en cap cas l´existència de relacions entre el titular i el propietari de la pàgina web a la qual s´estableixi, ni l´acceptació i provació però part de l’AJUNTAMENT DE SELVA, dels seus continguts o serveis.


Aquelles persones que es proposin establir un híper enllaç, prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a l’AJUNTAMENT DE SELVA. En tot cas, l'híper enllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del nostre lloc web  Així mateix, haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el titular, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.


L’AJUNTAMENT DE SELVA no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos. El contingut de la web és de caràcter general i merament informatiu.


L’AJUNTAMENT DE SELVA  no assumirà responsabilitat pel contingut o funcionament de webs de tercers als que l’usuari del lloc web pugui accedir mitjançant qualsevol tipus d’enllaç.


L’AJUNTAMENT DE SELVA declina qualsevol responsabilitat, fins on permeti l’ordenament jurídic, pels danys i perjudicis derivats de la presència de virus, de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat, a l’honor, a la intimitat o sobre publicitat il·lícita.


Si algun usuari o tercer considera que a la web s’està cometent algun il·lícit de qualsevol tipus, ha de remetre una comunicació a L’AJUNTAMENT DE SELVA a l’adreça de correu electrònic que apareix en els nostres dades identificatives. S’ha d’identificar degudament, especificant els fets que denuncia.


7. Privacitat.
Si a la web es recollissin dades personals, L’AJUNTAMENT DE SELVA serà responsable dels mateixos i els tractarà amb absoluta confidencialitat i seguretat. Podrà trobar més informació a la nostra política de privacitat i galetes.


8. Modificacions
L’AJUNTAMENT DE SELVA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


9 . Legislació aplicable, solució de qüestions controvertides i fòrum competent.
L’ús de la web es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la web, serà sotmès a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals del municipi on radica el domicili social de l’AJUNTAMENT DE SELVA.